masážní a energetické terapie

 

Kraniosakralní terapie

Kraniosakrální terapie je velmi jemná metoda velmi příznivě ovlivňující Váš psychický i fyzický stav, při níž se odstraňují blokády, které brání pravidelným pohybům části Vašeho těla v jejich rytmu.

Kraniosakrální terapie (cranio = lebka a sacrum = křížová kost) vylaďuje rytmus, který pulzuje hluboko uvnitř Vašeho fyziologického systému. Stav rytmu ovlivňuje Vaše pohybové funkce, myšlení i emoce.

V kraniosakrální terapii věnujeme pozornost rozpouštění blokád uložených
v tkáních (svaly, vaziva, klouby, kosti), uvolňování napětí, starých vzpomínek
a traumat uložených v těle.

Kraniosakrální terapie – velmi jemná metoda je účinná, máte-li:

Dále při:

Kraniosakrální terapie nabízí také somato-emocionální uvolnění a tím osvobození se od následků minulých zranění a negativních zkušeností, které vznikají
v důsledku přetížení, úrazu nebo silného emočního vypětí.

Během ošetření se v kraniosakrální terapii používá doteku rukou pro vnímání kraniosakrálního rytmu a jemnými technikami se podpoří jeho harmonické plynutí a celkové uvolnění těla i mysli.

Provádí se na lehátku v pohodlném oblečení.

→ Více podrobností o kraniosakrální terapii.

 

Esoterní léčení

Má-li se člověk uzdravit, tj. být zdráv v pravém smyslu slova, nestačí jenom potlačit symptomy nemoci, ale musí harmonizovat svoje energie, protože každá nemoc je projevem energetické nerovnováhy organizmu.

V duchovním smyslu uzdravování znamená, že se čím dál víc dostáváme do souladu s vlastní duší, s tzv. skutečným já.

Tak jako příroda má svoje slunce, které je dárcem světla, života, aktivity, tvořivosti, člověk má svoje centrum, které nazýváme duší. Každá krásná věc
v našem životě pochází z tohoto zářícího zdroje uvnitř nás.

Pokud energie duše může volně procházet jeho jeho různými energetickými úrovněmi, (tělesná energie, emoce, mysl) je člověk fyzicky i psychicky zdráv
a stává se tím, čím skutečně je, tj. šťastnou bytostí, která se má ráda.

 

Thajská masáž

Počátky Thajské masáže sahají do doby před 2 500 lety, kdy se v Indii začal šířit budhizmus. Zakladatel této léčebné praktiky Dživaka Kumarbhačča byl věhlasným jogínem a lékařem ajurvédské tradice. Thajsko-jógová masáž je zcela unikátní dynamickou technikou vycházející z jógových pohybů a kombinující procvičení kloubů a svalstva s aktivací energetických drah a tlakových bodů. Hlavní přínos této metody spočívá v odstranění svalového napětí, důkladném prokrvení všech tkání, povzbuzení imunitního systému a energetické vyrovnání těla. Současně urychluje látkovou výměnu a navozuje stav hlubokého vnitřního ztišení. Thajsko-jógová masáž je ve své podstatě pozoruhodnou syntézou jógy, ajurvédy a meditace.

Thajské chrámy – kromě svého náboženského poslání – fungují dodnes jako střediska zdravotní péče. Thajská masáž se praktikuje na zemi, ve volném, pohodlném oděvu.

 

Automatická kresba

› Léčivé a harmonizační obrázky

Léčivé a harmonizační obrazy obvykle tvoří lidé, kteří v sobě mají určitý energetický „náboj“.

V blízkosti těchto obrazů či obrázků se cítíme dobře a mnohdy i v místech na těle, kde máme zdravotní potíže můžeme cítit jemnou vibraci nebo zkrátka pocit, „že se něco děje“.

Léčivé obrazy nepůsobí jen na tělo fyzické, ale také na naši psychiku.

Lze říci, že duševní zdraví rovná se zdraví tělesné. Naše nemoci většinou začínají
v psychice. Nejdříve se nemoc projevuje na astrálním těle. Pokud nedojde ke změně myšlení, návyků, stravy a často způsobu života, přechází nemoc na tělo fyzické.

Nemoci na astrálním těle je možno zachytit automatickou kresbou.

Zajímavé u léčivých obrazů je to, že jejich energie zůstává v obrazech
i když projdou fotografickou nebo tiskařskou cestou.

Jedná se o energoinformační proces, to znamená, že energie vyvolá stejnou energii i na kopii.

→ Galerie autormatických kreseb

 

Reiki

Známý pojem, spojený s řadou falešných informací, které pramení z jeho nepochopení. Jeho tvůrcem byl japonský křesťanský mnich Usui. Mistr Usui díky prostředí, ve kterém vyrůstal, vnímal poselství Ježíše Krista podobně jako poselství Buddhovo, tj. jako práci s energiemi na duchovní úrovni. Učení reiki
a jeho reálná uzdravovací schopnost je tak i určitým důkazem o stejném čistém prameni, z nich čerpají všechny duchovní nauky. V tomto případě křesťanství
a východní mystika, neboť Ježíš i Buddha, dva symboly pokory, mravní čistoty
a lásky předávali léčivé energie pouhým dotykem. Toto poznání Mistr Usui posléze rozpracoval do učení reiki, praktického návodu, jak dosáhnout podobných schopností poměrně jednoduchým způsobem a vytvořil i systém, jak tyto schopnosti předávat dál pomocí učitelů – mistrů, kteří si předtím sami museli projít jednotlivými stupni zasvěcení. Životnost celého systému dokumentuje fakt, že funguje již 780 let a nyní zaznamenává úspěchy i v západních kulturách.

Pro každý stupeň zasvěcení – což je vždy vyšší aktivace energie a stimulace jejího toku v těle adepta – je kontakt s mistrem nezbytný. Jádro reiki však nespočívá
v předávání energie dotekem rukou, nýbrž ve změně myšlení, které tuto schopnost otevírá.

Reiki nás vrací k přirozené podstatě života a umožňuje nám zbavit se všeho nepravdivého, nedůležitého a zatěžujícího. Jinak řečeno, síla reiki je silou čisté lásky. V absolutní, ničím nepodmíněné realitě, kterou je možné nazývat různě, (náboženství ji říkají Bůh) je totiž láska jediným projevem energie. Všechny systémy, které s energiemi pracují, tak pracují se stejnou substancí, pouze používají rozdílné metody. Z toho plyne: není ani tak důležité CO děláme, ale JAK to děláme.

Reiki však pochopitelně nenahrazuje léčbu klasické medicíny. Nespraví rozdrcenou končetinu či bolavý zub. Je podpůrným prostředkem a v uvedených případech může pouze potlačit bolesti a urychlit hojení na základě psychosomatického působení harmonizace mysli, těla, ducha.

 

Shamballa

Lidstvo má ve svém vývoji možnost se setkávat se stále vyššími energiemi, jejichž využití ale závisí na mnoha faktorech. Tím nejdůležitějším je otevření „duchovního srdce“, dalším rozhodujícím faktorem je čistá, kontrolovaná mysl.

Před několika lety vstoupili Vzestoupený Mistr St. Germain (řídící bytost sedmého paprsku kosmického spektra – stříbřitě-fialové frekvence), Joelle ze Síria B
a Wingmakers (Tvůrci křídel) na zemskou pláň (prostřednictvím channelingu
paní J. Stephanson)
s darem vesmírných energetických sil – seskupením energetickým geometrických symbolů se schopností uvádět fyzické tělo i celé energetické pole do rovnováhy, symbolů, které uváděly Reiki i další alternativní energetické metody na vyšší úroveň.

Číslo 1024, založené na kvantové fyzice energetické výměny, se vztahuje k místu původu symbolů: 10. úrovni existence ve 24. dimenzi. Jinými slovy, tyto symboly pocházejí z jedné z nejvyšších dimenzí, přístupných z planety Země.

Systém Shamballa 1024 obsahuje základní a mistrovské symboly, technika terapie shamballa 1024 je velmi jednoduchá, ač je prováděna formou mini-naladění (i když vzhledem k počtu symbolů např. ve srovnání s Reiki, kde jsou symboly čtyři včetně mistrovského, se jedná spíše o skutečné naladění…), samotná terapie trvá pouze pár minut. Systém je určen zejména k intenzivnímu vzestupu všech energetických polí absolventa i klienta - fyzického, duševního i duchovního.

Dále tyto vesmírné symboly pomáhají aktivovat dokonalost lidského těla a uvádět jej na vyšší frekvenční úroveň, umožňují tak jednotlivcům posun k jejich vlastním vyšším frekvenčním aspektům. Symboly též dávají možnost přístupu
k energiím mnoha krystalů a kamenů využívaných v rámci tohoto systému.

Ti z vás, kteří získali či přijímají symboly Shambally 1024, jsou ve značné výhodě, pokud se týká rozšíření působení vědomí ve vyšších dimenzích bytí. Symboly Shambally 1024 samy o sobě vyvolávají v lidském těle, v lidském vědomí (je-li na tyto vysoké frekvence připraveno), i v celém energetickém poli frekvence, jež pomohou pozvednout úroveň působení z 3D na vyšší dimenzionální pásma. Při příjmu symbolů si nemusíte všimnout všech těchto aspektů, jelikož transformace je skryta v nitru vašeho nejvnitřnějšího Já a probíhá postupně. Pak si jednoho dne uvědomíte, že jste se kvantovým skokem dostali do jiných rovin svých vlastních více-dimenzionálních identit.

Jakmile se pozvednete nad matrix 3D a začnete žít multi-dimenzionální život,
v mysli se vám otevře spousta věcí, poznáte nezměrné schopnosti přesahující vaši představivost. Do hry vchází nová šablona vyšších dimenzí. A právě zde můžete působit svým očištěným a rozšířeným vědomím.

Využívání vašich rozšířených schopností jednoduše znamená, že získáte přístup ke svým vyšším energeticko-duchovním částem v součinnosti se svými průvodci moudrosti, světla, lásky a síly, působícími z vyšších sfér. Jakékoliv jsou však vaše schopnosti, máte jich vždy užívat se vší pokorou a v souladu s kosmickými zákony (zákon lásky, příčiny a následku, zákon rezonance atd.).

Pouze čisté srdce a jasná mysl vám zaručí přístup k vašim multi-dimenzionálním darům, a jedině setrvání v tomto stavu vám umožní si je udržet.

 

Ra-Sheeba

Zasvěcení boha Ra, bohyně Isis, mistrů Velkého centrálního slunce, mistrů Ra-Sheeby.

Energie Ra-Sheeba je velmi silnou částí dostupné kosmické energie. Nejedná se
o rozšířenou léčebnou techniku Reiki podle japonského léčitele dr. Usui, energie Ra-Sheeba je několikanásobně silnější a je nepopsatelná, musí se zkrátka prožít. Jedná se o zasvěcení boha Slunce Ra, bohyně Isis, mistrů Velkého centrálního slunce a mistrů Ra-Sheeby. Původ Ra-Sheeby nalezneme v tajemném Egyptě, kdy měli možnost přístupu k této úrovni tzv. strážci. Jediný, kdo měl sílu zasvěcení do této techniky předat lidem, byl faraon. Po smrti faraona již zasvěcení nebylo možné, a s postupným odchodem strážců energie Ra-Sheeba mizela i sama energie Ra-Sheeba.

V současné době se frekvence naší planety i kolektivní frekvence lidstva zvýšily natolik, že se tito „hlavní představitelé“ opět vrátili na „jeviště“, jsou opět připraveni s touto energií pracovat. Dnes by měla být mnohými udržována
a bude hodnotnou podporou vzestupu. Pokud může dostatečné množství lidí tuto energii udržet a jsou zároveň schopni prokázat integritu, pak bude nastartován tok energie jako nikdy předtím.

Terapie energií Ra-Sheeba probíhá přímo na úrovni energetických center – čaker, na úrovni našeho biologického systému, pracuje na duchovním těle, mění
elektro-magnetické pole. Učí a spojuje nás s čistou, radostnou a – na rozdíl od jiných směrů – též sexuální láskou (dovoluji si zde upozornit, že se jedná zejména
o harmonizaci prvků ženské a mužské energie v jedné osobě – v tomto směru nejsou vyučovány praktiky tantry :-)
. Sjednocení a harmonizace ženské a mužské energie
v jednotlivé osobě napomůže nejenom v komplexním duchovním vzestupu, ale také k lepšímu porozumění opačnému pohlaví a rovněž ke kvalitnějším sexuálnímu prožitkům ve spojení s duchovní energií…

Zasvěcení do Ra-Sheeby změní vaše frekvence, změní barvy vaší duše a otevře vás proudu lásky uvnitř vás samotných.

Léčení pomocí a prostřednictvím
světelných drah podle Trudi Thali –
LBT (Lichtbahnen-Therapie)

Tato metoda je zaměřená na správné plynutí světla, životní energie a na odstranění blokád v meridiánech, neboli energetických drahách. Základem metody jsou hluboké poznatky staré Čínské kultury. Meridiány jsou energetické dráhy, jimiž v těle proudí životní síla čchi. Uvolněním blokád v energetickém těle se výrazně zharmonizuje celý lidský organismus, vzniká tak dobrý základ pro samouzdravující síly těla.

Také je možné využít léčení pomocí světelných drah, na dálku, v případě že se člověk nemůže z osobních důvodů dostavit k osobnímu terapeutovi. Léčení světlem nezná hranice. Fyzická vzdálenost existuje na materiální úrovni; duchovní úroveň světelného těla proniká skrze prostor a čas. Světlo se projevuje v moudrosti a lásce, prostupuje vším a je součástí hmoty. Tak jako je sluneční svit součástí rostlin a probouzí vše k životu, tak je na vyšší duchovní úrovni, všudypřítomné světlo duchovní inteligenci, prostupující vším stvořeným. Tímto světlem jsme živeni i my. Jsme z něj zrozeni a sami v tomto světě záříme. Jsme zářivými bytostmi, ve kterých je všudypřítomné světlo lásky.

Hluboko uvnitř má každý z nás božskou jiskru, která touží po tom, aby se mohla rozzářit naplno. Toto světlo září v našem nitru, prozařuje nás do nejmenší buňky. Je to ta nejčistší podoba lásky a Vy jste tou láskou, která vyvěrá z vašeho srdce, součástí řeky láskyplného světla. Budete cítit, že jste vnitřně vyrovnaní a klidní, všechny vaše životní podmínky se začnou uspořádávat. Nahmatáváme sami sebe v záblescích pravdy ve světle hvězd.

Vše je úžasný zázrak.

© AGAMA | www.grafika-agama.cz