o mě

Vítám Vás na svých stránkách. Ráda bych Vás krátce seznámila se svým pohledem na svět i se svými aktivitami, které s ním souvisí.

V průběhu svého života jsem si postupně uvědomila, že prazákladem veškerého bytí na všech úrovních makrosvěta i mikrosvěta je vesmírná energie. Tato komplexní, inteligentní energie má v různých kulturách různá jména, např.: čchi, brahma, Alláh, prostupuje vše existující a je původcem všech změn. Všechny bytosti i jevy jsou její součástí i projevem. Hvězdy, záře slunce i měsíce, pohyb kontinentálních zemských ker, vítr i déšť, srst ledního medvěda, semínko baobabu či barva růže. Nachází se i v každém z nás, ať už jsme si toho vědomi nebo nikoliv, přičemž sama o sobě nemá žádnou etickou kvalitu. Prostě je a působí. Neustále, za všech okolností. Teprve způsobem, jak s ní zacházíme, ji dáváme kladný či záporný potenciál. Neboli jsme to my sami, kdo si tvoří svůj individuální svět, svoji skutečnost, svoje zdraví, svoje štěstí.

Co se týká mého směřování, snažím se být zejména prostředníkem mezi uzdravovací schopností této univerzální, tvůrčí energie, a těmi, kteří se nebrání vnímat svět komplexněji než jen v úzce materialistickém smyslu. Život je totiž zázrak.

Na Vaší Cestě,
která je důležitější než Cíl
Vám po všechen čas
přeje vše dobré,

Taťjana Kříženecká

→ Obdržené certifikáty.
→ Reference klientů.

© AGAMA | www.grafika-agama.cz